Life Coach

Szervezetünk küldetése az Aranykor létrehozása.
Ugye tudod, hogy az emberiség és ezáltal az egyes emberek legfontosabb feladata az
Aranykor létrehozása?

Ugye azt is tudod, hogy ha nem lenne Aranykor, minden egyéb, amit
megvalósítani akarunk, feleslegessé válik. mert akkor minden elpusztul?

Az emberek elől eltitkolt tudást és képességeket nyújt, amelyek által az emberek képesekké válnak az életük minden területén a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, az élethelyzeteik helyes kezelésére, továbbá a szeretetteljes, békés, boldog élet elérésére. Ehhez adok segítséget.

1. Life coach:

 1. hónap: Etika coach
Képes a tisztességet, a becsületet, az etikát és az erkölcsöt hatékonyan használni, továbbá, ezt átadni másoknak is.
 2. hónap: Etika coach
Ismeri az energiákat. El tudja érni azt, hogy legyen elég energiája és ezekben másoknak is tud segíteni.
 3. hónap: Eredményes tanulás coach
Képes hatékonyan tanulni és használni is azt, amit tanul, illetve másoknak is segíteni ebben.
 4. hónap: Önismeret coach
Ismeri a test az elme, a tudat és a lélek harmonikus működésének feltételeit, illetve létrehozását, illetve ezeket az ismereteket másoknak is át tudja adni.
 5. hónap: Hangulatjavító coach
Ismeri az emberi hangulatokhoz tartozó tulajdonságokat és képes felismerni, illetve megérteni, továbbá, felismertetni és megértetni másokkal is.
 6. hónap: Személyiségfejlesztő coach
Ismeri a saját személyiségét, erősségeit és hibáit. Képes a hibáit legyőzni, illetve kijavítani. Felismeri mások személyiségét és tud segíteni másoknak a személyiségükből fakadó hibák kijavításában.
 7. hónap: Személyiségfejlesztő coach
Ismeri a saját személyiségét, erősségeit és hibáit. Képes a hibáit legyőzni, illetve kijavítani. Felismeri mások személyiségét és tud segíteni másoknak a személyiségükből fakadó hibák kijavításában.
 8. hónap: Személyiségfejlesztő coach
Ismeri a saját vérmérsékletét. Ismeri a jó és rossz tulajdonságait. Tudja fejleszteni, illetve kitudja javítani a tulajdonságokat, hogy az emberek jóvá váljanak.
 9. hónap: Elnyomásfeloldó coach
Képes felismerni az elnyomókat és az elnyomást, továbbá tud segíteni ebben másoknak is.

 

Arany Nap Életmód Központ
Makkos Ildikó Arta
Cím: 1149 Budapest, Róna köz.15
Tel.: +36/-70-550 9226
E-mail: aranykorelet@gmail.com