Aranykor Akadémia

Szervezetünk küldetése az Aranykor létrehozása.
Ugye tudod, hogy az emberiség és ezáltal az egyes emberek legfontosabb feladata az
Aranykor létrehozása?

Ugye azt is tudod, hogy ha nem lenne Aranykor, minden egyéb, amit
megvalósítani akarunk, feleslegessé válik. mert akkor minden elpusztul?

A Nyílt Akadémia (működtető: Tanoda 2000 Kft.) egy felnőttképző iskola, amely 4 szemeszteres személyiségfejlesztő, coach képző tanfolyamokat nyújt.
A Nyílt Akadémia, az emberek elől eltitkolt tudást és képességeket nyújt, amelyek által az emberek képesekké válnak az életük minden területén a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, az élethelyzeteik helyes kezelésére, továbbá a szeretetteljes, békés, boldog élet elérésére.

A Nyílt Akadémia, egy-egy teljes szemeszter (egy szemeszter 9 hónap) befejeztét követően a coach hivatás folytatására jogosító (Life, Happiness, Bisiness, Leader) coach bizonyítványokat és a 3 év végeztével (Általános) coach diplomát nyújt.

1. Life coach:

 1. hónap: Etika coach
Képes a tisztességet, a becsületet, az etikát és az erkölcsöt hatékonyan használni, továbbá, ezt átadni másoknak is.
 2. hónap: Etika coach
Ismeri az energiákat. El tudja érni azt, hogy legyen elég energiája és ezekben másoknak is tud segíteni.
 3. hónap: Eredményes tanulás coach
Képes hatékonyan tanulni és használni is azt, amit tanul, illetve másoknak is segíteni ebben.
 4. hónap: Önismeret coach
Ismeri a test az elme, a tudat és a lélek harmonikus működésének feltételeit, illetve létrehozását, illetve ezeket az ismereteket másoknak is át tudja adni.
 5. hónap: Hangulatjavító coach
Ismeri az emberi hangulatokhoz tartozó tulajdonságokat és képes felismerni, illetve megérteni, továbbá, felismertetni és megértetni másokkal is.
 6. hónap: Személyiségfejlesztő coach
Ismeri a saját személyiségét, erősségeit és hibáit. Képes a hibáit legyőzni, illetve kijavítani. Felismeri mások személyiségét és tud segíteni másoknak a személyiségükből fakadó hibák kijavításában.
 7. hónap: Személyiségfejlesztő coach
Ismeri a saját személyiségét, erősségeit és hibáit. Képes a hibáit legyőzni, illetve kijavítani. Felismeri mások személyiségét és tud segíteni másoknak a személyiségükből fakadó hibák kijavításában.
 8. hónap: Személyiségfejlesztő coach
Ismeri a saját vérmérsékletét. Ismeri a jó és rossz tulajdonságait. Tudja fejleszteni, illetve kitudja javítani a tulajdonságokat, hogy az emberek jóvá váljanak.
 9. hónap: Elnyomásfeloldó coach
Képes felismerni az elnyomókat és az elnyomást, továbbá tud segíteni ebben másoknak is.

2. Happiness coach:

 1. hónap: Önbizalomteremtő coach
Van önbizalma, önbecsülése, továbbá önértékelése, ezáltal képes magából a legjobbat kihozni és ezekhez hozzá tud segíteni másokat is.
 2. hónap: Szeretetteremtő coach
Képes másokat megérteni, elfogadni, szeretni és úgy viszonyulni másokhoz, hogy jó viszonyba kerüljön, illetve maradjon az emberekkel, továbbá, ebben tud segíteni másoknak is.
 3. hónap: Párkapcsolat coach
Ismeri a saját és az ellenkező neműek jellemző tulajdonságait. Képes helyesen bánni a párjával és tartós, továbbá hosszú távú párkapcsolat kialakítására. Ezekben segítségére tud lenni másoknak is.
 4. hónap: Párkapcsolat coach
Ismeri a saját és az ellenkező neműek jellemző tulajdonságait. Képes helyesen bánni a párjával és tartós, továbbá hosszú távú párkapcsolat kialakítására. Ezekben segítségére tud lenni másoknak is.
 5. hónap: Gyermeknevelés coach
Képes a gyerekeket úgy nevelni, hogy a család és a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. Képes a szülőivel tartósan képes olyan viszonyt fenntartani, ami mindkét fél előnyét szolgálja.  Képes ezekben másoknak is segíteni.
 6. hónap: Egészségteremtő coach
Képes tartósan egészségesen élni az életét és ebben segíteni tud másoknak.
 7. hónap: Egészségteremtő coach
Képes tartósan egészségesen élni az életét és ebben segíteni tud másoknak.
 8. hónap: Boldogságteremtő coach
Ismeri és alkalmazza a boldogsághoz vezető szabályokat, élettörvényeket és egyre boldogabban éli az életét. Ebben segíteni tud másoknak is.
 9. hónap: Boldogságteremtő coach
Ismeri és alkalmazza a boldogsághoz vezető szabályokat, élettörvényeket és egyre boldogabban éli az életét. Ebben segíteni tud másoknak is.

3. Business coach:

 1. hónap: Célmegvalósító coach
Képes célokat kitűzni és megvalósítani, továbbá, ebben tud másoknak is segíteni.
 2. hónap: Kommunikációs coach
Minden helyzetben képes az eredményes kommunikációra és ebben segíteni tud másoknak is.
 3. hónap: Kommunikációs coach
Minden helyzetben képes az eredményes kommunikációra és ebben segíteni tud másoknak is.
 4. hónap: Emberi bánásmód coach
Helyesen és eredményesen bánik az emberekkel, illetve másoknak is segíteni tud ebben.
 5. hónap: Emberi bánásmód coach
Helyesen és eredményesen bánik az emberekkel, illetve másoknak is segíteni tud ebben.
                                                                            6. hónap: 1. hónap: Hatékonyság coach                                                                                    Képes növelni a munka hatékonyságát és termelékenységét, hogy kezeljék a feldúltságot és a zűrzavart a munkahelyen, és hogy legyőzzék a kimerültséget, mind olyan dolgok, melyek dolgozót és vezetőt egyaránt érintenek. Ezek megoldása nagyobb biztonságot és nagyobb elégedettséget idéznek elő.
 7. hónap: Növekedés coach
Felismeri azokat a fejlődési, illetve visszafejlődési állapotokat, amiben egy illető. vagy egy vállalkozás van. Képes fejlődés útjára lépni és ebben másoknak is tud segíteni.
 8. hónap: Pénzteremtő coach
Eredményesen kezeli a pénzügyeit és másoknak is segíteni tud ebben.
 9. hónap: Pénzteremtő coach
Eredményesen kezeli a pénzügyeit és másoknak is segíteni tud ebben.

4. Leader coach:

 1. hónap: Szervezetvezető coach
Képes egy szervezetet létrehozni, sikeresen vezetni, illetve felvirágoztatni úgy, hogy az a többség érdekeit szolgálja. Képes ebben mások segítségére is lenni.
 2. hónap: Szervezetvezető coach
Képes egy szervezetet létrehozni, sikeresen vezetni, illetve felvirágoztatni úgy, hogy az a többség érdekeit szolgálja. Képes ebben mások segítségére is lenni.
 3. hónap: Problémamegoldó coach
Ismeri a problémák okait és megoldásait, továbbá ebben másoknak is tud segíteni.
 4. hónap: Problémamegoldó coach
Ismeri a problémák okait és megoldásait, továbbá ebben másoknak is tud segíteni.
 5. hónap: Sikerteremtő coach
Képes minden helyzetben a sikerhez vezető cselekedetekre és ebben másoknak is segítségére tud lenni. Képes kérdezni és a  kérdésekkel rávezetni a problémák okaira és a megoldásokra. Ismeri a rejtett emberi jelzéseket és ezáltal felismerni az igazságot vagy a hazugságot. Ezekben tud segíteni mások számára is.
 6. hónap: Sikerteremtő coach
Képes minden helyzetben a sikerhez vezető cselekedetekre és ebben másoknak is segítségére tud lenni. Képes kérdezni és a kérdésekkel rávezetni a problémák okaira és a megoldásokra.
Ismeri a rejtett emberi jelzéseket és ezáltal felismerni az igazságot vagy a hazugságot.
Ezekben tud segíteni mások számára is.
 7. hónap: Szervezés coach
Képes egy munkafolyamatot vagy egy szervezetet megszervezni úgy, hogy az sikeres legyen. Képes ebben mások segítségére is lenni.
 8. hónap: Marketing coach
Képes érdeklődést kelteni, reklámozni és értékesíteni bármely terméket vagy egy szolgáltatásokat és másoknak is segíteni tud ebben.
 9. hónap: Konfliktusfeloldó coach
Rá tud jönni a konfliktusok tényleges okára képes a konfliktusokat elsimítani és ezekben másoknak is segíteni tud.
A PPH (működtető: Hunor Trade Zrt.) a Nyílt Akadémia tanulói létszámának szervezését – alvállalkozók bevonásával – végző szervezet.

 

A PPH és szervező partnerei juttatják el a használható tudás lehetőségét és ezzel
nagyon fontos hiányt töltenek be az emberek életében.

Ha még nem tetted meg – díj és kötelezettség mentesen regisztrálj most az alábbi űrlapon:

Vajon elégedett vagy-e azzal, ami felé tart a világ?

Remélem tisztában vagy azzal, hogy nem véletlenül találkoztál velünk? A sorsod valamilyen
oknál fogva hozzánk vezetett. Azzal, hogy most olvasod weboldalunkon lévő anyagokat,
elindultál az igazsághoz és a boldogsághoz vezető úton.
Viszont tudnod kell, hogy van ezzel kapcsolatban egy égi törvény:
„Az igazsághoz vezető úton nincs megtorpanás. Ez az egyetlen út, amelyen teljesen végig kell
menned. Ha egyszer rátetted a lábad erre az útra, akkor végig kell menned rajta. Máskülönben
mindenféle nehézségek és zaklatottság fog a hatalmába keríteni.

A Nyílt Akadémia:
 Szellemi, mentális továbbképzés azok számára, akik úgy érzik, hogy sokat tanultak,
illetve fejlődtek már, de mégsem tudják a problémáikat megoldani.
 Szellemi, mentális képzés azok számára, akik úgy érzik, hogy fejlődni kell ahhoz,
hogy a problémáikat képesek legyenek megoldania.
 Ember és életjobbító coach képzés azok számára, akik úgy érzik, hogy a jövő
szempontjából a leghelyesebb egy új, különleges, humán hivatás elsajátítása.

Óriásiak a céljaink és a küldetésünk:
 Az emberek Érzelmi Intelligenciájának (EQ) fejlesztése. (A magas EQ-val rendelkező
ember: Képes rájönni a problémái tényleges okára, megoldani a problémáit és boldog
életet élni.)
 Az emberek ember és életjobbító coachá tétele. (az ember és életjobbító coach
szakember: Képes az emberek és az élet jobbítására.)
 Elsődleges célkitűzésünk, hogy: Magyarország legnagyobb tudásátadó, oktató
szervezete legyünk. (A magyar emberek ember és életjobbító coachá tétele. Legalább
400 ezer ember és életjobbító coach.)
 Lényeges célkitűzésünk, hogy: Európa legnagyobb tudásátadó, oktató szervezete
legyünk.
 Fontos célkitűzésünk, hogy: A Föld legnagyobb tudásátadó, oktató szervezete
legyünk. (Az emberiség ember és életjobbító coachá tétele. Legalább 280 millió
ember és életjobbító coach.)
 Legfőbb célkitűzésünk és egyben küldetésünk, hogy: Eljuttassuk az emberiség
számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberiség
békében szeretetben és boldogságban élhessen. Elhozzuk az emberiség számára az
Aranykort.

Azért dolgozunk hogy létre hozzuk a Földön a népek közösségét, az Aranykort. ahol az
emberek biztonságban, békében, szeretetben és boldogságban élhetik az életüket!

Megcsináljuk, mert meg kell csinálnunk. Képesek vagyunk rá és meg tudjuk csinálni. Minden tudásunk, képességünk, tapasztalatunk, eszközünk és segítségünk meg van ezek elérésére. Az 1993-as alapításunk óta, Szedlacsik Miklós vezetésével, 4 piacvezetői pozíciót értünk el, különböző területeken. Több százezer embernek segítettünk már, és több tízezer emberrel működtünk együtt. Óriási a tudás és a tapasztalat, ami felhalmozódott nálunk.
Ebben a nem kis feladatban kérjük a Te segítségedet is!
Hidd el, hogy Te is egy különleges ember vagy, aki képes a nagy eredményekre! Ezt számodra be is tudjuk bizonyítani.

Mi hiszünk benned.
Tarts velünk! Tegyünk együtt egy jobb világ létrehozásáért!

Bizonyára Te is tapasztaltad, hogy nem jó irányba halad a világ, illetve egyre több a rossz hangulatú boldogtalan ember.
A több évtizedes tapasztalatok szerint erre van megoldás!
A megoldást – a közösségünk által nyújtott tudást és képességeket – mi juttatjuk el az
emberekhez!
A PPH olyan közösséget, a Nyílt Akadémia pedig olyan ember és életjobbító coach
tudást és képességeket nyújt, amely által az emberek képessé válnak:
 megoldani és megelőzni a problémáikat,
 boldog párkapcsolatot létrehozni és fenntartani,
 helyesen bánni önmagukkal, 

 a szüleikkel és a gyerekeikkel helyesen bánni,
 a környezetünkben lévő emberekkel helyesen bánni,
 a munkájukban a legtöbbet nyújtani,
 a pénzzel való helyes gazdálkodást,
 a szeretet, a tisztesség és a becsület szabályai szerint élni.
 az élet minden területén teremteni.

Közösségünk küldetésében szerepel, hogy az emberekből kihozzuk a legjobbat és a
legtöbbet, hogy tudatos és boldog életet éljenek!

A Partnerünkként Te is részt vehetsz az emberiség felvirágoztatásában.

Ha még nem tetted meg – díj és kötelezettség mentesen regisztrálj az alábbi űrlap kitöltésével, és mi felvesszük veled a kapcsolatot:

Makkos Ildikó
Holisztikus Gyógyász
Életvitel Coach
06/70 550 9226